Makfest 2014 - Bilbord

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАКФЕСТ 2014 – ПРОГРАМА

05.06.2014

12.30 – КРЕВАЊЕ НА ФЕСТИВАЛСКО ЗНАМЕ

Плато пред Дом на културата“Ацо Шопов“

13.00 – PRESS  КОНФЕРЕНЦИЈА

PRESSцентар –Дом на култура

13.30 – ПРОМОЦИЈА

„АНСАМБЛ МАЊИФИКО-МИТ ИЛИ РЕАЛНОСТ“

Прес центар

14.00     ГЕНЕРАЛНА ПРОБА ЗА ПРВА ФЕСТИВАЛСКА ВЕЧЕР

20.15     ПРВА ФЕСТИВАЛСКА ВЕЧЕР МАКФЕСТ 2014

MAKFEST PRVA VECER

21.30     ШОУ-ДРАГАН МИЈАЛКОВСКИ