Согласно Правилникот за организирање на Фестивалот на забавни мелодии “Макфест“.Уметничкиот директор има право да го одреди редоследот за настап на изведувачит во фестивалската програма