Официјален избор/резултати на композиции и автори
избрани на Конкурсот Макфест 2019

Од вкупно 67 композиции пристигнати на Конкурсот за избор на композиции за Макфест 2019, Селекционата комисија на Фестивалот по три преслушувања одлучи да ги прими следните десет (10) композиции со работни наслови и автори:
01.ДОПИР НЕЖЕН – Роберто Поп-Димитров (м/т/а)
02.ОДИ СИ – Виктор Апостоловски(м/т/а)
03. ЖИВОТ БЕЗ ЉУБОВ – Весна Малинова (м/т)
04.ТОА Е СЕ` – Весна Малинова (м/т)
05.ЗРАК – Столе Аврамов (м/т/а)
06.ЗНАМ – Бобан Василевски (м/т/а)
07.МАГИЈА – Томислав Коцевски (м/т)
08.ФАНК – Принц(м/т/а)
09.БЕЗ ТЕБЕ НЕМА КОЈ ДА МЕ УТЕШИ – Игор Шарески(м/т/а)
10.НАЈМИЛА – Тони Карапанчевски (м) -Хари Котларовски (а)Јовче Воденичаровски (т)

Дирекцијата на Фестивалот го задржува правото преостанатите потребни композиции да ги обезбеди по пат на нарачка од авторски тимови.
НАПОМЕНА: Согласно Правилникот на Фестивалот за веќе одбраните композиции авторските тимови во консулатација со уметничкиот директор Владимир Дојчиновски треба да ги изработат официјалните верзии . Доколку во договорениот рок истото не биде направено дирекцијата на Фестивалот го задржува правото на местото на таа композиција да определи друга.