Makfest 2014 - Bilbord

 Ова се официјалните резултати од смс гласањето!

Еве ме- Искра Трпева 35 гласови

Љубов недозволена – Лидија Кочовска 73 гласови

Стара навика – Бојан Стојков 81 гласови

Да беше мој- Кристина Костовска – 81 гласови

Карта во рака – Наде Талевска – 119 гласови

Спремна сум – Александра Јанева – 125

Ти не знаеш – Лена Затковска – 148 гласови

Како да заборавам – Симона Поповска – 151 гласови

Сите знаат – Емил Арсов – 160 гласови

Само мој – Викторија Лоба – 163 гласови

Дојди ми ти – Александар Белов – 188 гласови

Сите знаат – Мики Секуловски – 216 гласови

Остани – Маја Вукичевич – 260 гласови

Кога најмногу ми требаш – Дарко Илиевски – 314 гласови

Само немој да молчиш – Јоце Панов – 898 гласови