Официјален избор/резултати на композиции и автори избрани на Конкурсот Макфест 2019

Официјален избор/резултати на композиции и автори избрани на Конкурсот Макфест 2019 Од вкупно 67 композиции пристигнати на Конкурсот за избор на композиции за Макфест 2019, Селекционата комисија на Фестивалот по три преслушувања одлучи да ги прими следните десет (10) композиции со работни наслови и автори: 01.ДОПИР НЕЖЕН – Роберто Поп-Димитров (м/т/а) 02.ОДИ СИ – Виктор…