КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА КОМПОЗИЦИИ ЗА МАКФЕСТ 2021

Општина Штип   Бр. 09-1779/1 26.03.2021 год.   ул. „Васил Главинов“ б.б, 2000 Штип, Република Северна Македонија   Тел:               (078 47 26 99)   Факс:             (032) 22 66 01       ОПШТИНА ШТИП ВО СВОЈСТВО НА ОРГАНИЗАТОР РАСПИШУВА: КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА КОМПОЗИЦИИ ЗА 36-ТО ИЗДАНИЕ НА ФЕСТИВАЛОТ НА ЗАБАВНИ МЕЛОДИИ МАКФЕСТ 2021…

КОНКУРС НА ФЕСТИВАЛОТ МАКФЕСТ ЗА ИЗБОР НА УМЕТНИЧКИ ДИРЕКТОР

Општина Штип Бр.09-1779/2 март 2021   Општина Штип, во својство на организатор на Фестивалот на забавни мелодии „Макфест 2021“ – Штип, распишува:   ЈАВЕН КОНКУРС   за избор на директор на Фестивалот на забавни мелодии „Макфест“ Штип за позицијата:     Уметнички директор – 1 извршител   Покрај општите услови утврдени со Закон, кандидатот треба…