Makfest 2014 - Bilbord

Фестивалот “Макфест“ ги известува изведувачите дека првата проба  со ревискиот оркестар  на МТВ ќе биде во 18 часот на 03.06.2014, за учесниците во првата фестивалска вечер.Пробата ќе  се одржи во Домот на културата “Ацо Шопов“.            Учесниците во програмата на втората фестивалска вечер, ќе имаат проба  со ревискиот оркестат на МТВ на 04.06.2014 во 18 часот во Домот на културата “Ацо Шопов“.